Có nhiều người cho rằng việc bảo dưỡng lốp xe là không cần thiết nhưng những suy nghĩ đó là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì, lốp xe là bộ phận khá là quan trọng, chịu tải trọng của hàng hóa đè lên. Nhưng đã...