Hiện nay, với việc giao thương giữa các quốc gia đã và đang được mở rộng giúp cho việc trao đổi sản phẩm không chỉ trong nước sôi động mà nguồn hàng buôn từ các nước khác đổ về Việt Nam cũng nhiều hơn trước. Và...

Tốc độ phát triển kinh tế ngày nay đang gia tăng ngày càng nhanh, đồng thời các dự án khởi nghiệp cũng bắt đầu nở rộ. Đặc biệt, trong 2 năm gần đây, việc phát triển các mô hình khởi nghiệp của giới trẻ đang được lan truyền...