Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế hiện nay đã giúp cho con người ngày càng có điều kiện sống tốt hơn và có những công việc kiếm ra tiền nhiều hơn, song cũng chính vì thế mà sức ép đè nặng lên mỗi người...