Chuyện thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả nếu như tôi đã nhất quyết không mở cửa ngay từ đầu, những bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn màng nên tôi đành cố gắng lê lết lên đây để viết đôi...