Trong thời gian vừa qua xuất hiện những thông tin về hơi thở của quỷ đang tạo nên một làn sóng hoang mang cho mọi người, đặc biệt là phái nữ sống xa nhà lại càng lo lắng hơn. Đây là một loại độc dược được chiết xuất từ một...