Passion Việt lướt mạng và nhặt được video chồng chửi vợ bênh ngoại tình khiến nhiều người bức xúc và đã làm gây xôn xao cho cộng đồng trong suốt thời gian qua. Không biết mọi chuyện bắt nguồn ở đâu, lý do tại...