Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật trong việc chế tạo máy móc cũng như robot, con người ngày nay đã sử dụng các loại robot trong rất nhiều lĩnh vực như sản xuất, tìm kiếm, vệ sinh nhà cửa hay thậm chí là làm...